Praktijk- en gezondheidsinfo
Home
gezondheidsinfo
mindcontrol
lichaam en geest
Afa-algen
Materia medica (medicijnenleer)
Zilver / Goud
Ginseng
Cordyceps / Ling zhi
Zwavel / NAC / MSM
Kruidenrecepten
Mindcontrol
QIHAI
(Chinees : Qi= energie  Hai = zee, groot reservoir)
Deze pagina kan u toegang geven tot een onuitputtelijke bron van energie. Een energie die u geestelijk, maar vooral ook lichamelijk, volkomen ongekende en onverwachte mogelijkheden biedt voor uw welzijn. 
Wat helpt als u ziek bent? Hoe blijft u gezond?
Wanneer u dagelijks maar even tijd heeft maakt u met uw voorstellingsvermogen een gezond en vitaal beeld van uzelf. U zet dit beeld iets links naast u. U kijkt er naar en daarna trekt  u uzelf in dat beeld en u indentificeert uzelf met dit beeld. U bent wat u ziet. Doe dit iedere dag zo vaak als u kan.  In het begin lukt dat meestal echt niet, maar u heeft de tijd. Als u dit gewoon rustig en vol vertrouwen volhoudt lukt het u op de lange duur zeker. Deze oefening kunt u heel veel gemakkelijker en veel effectiever maken door de onderstaande oefeningen uit te voeren.
U  WILT UW KONDITIE VERBETEREN
Wanneer u last heeft van steeds terugkerende klachten is het nuttig om uw konditie en uw constitutie te verbeteren. Hieronder vindt u een 6 weekse cursus Mindcontrol-training volgens de methode Silva, die het u mogelijk maakt om, door middel van uw voorstellingsvermogen en uw gedachten en ziekteprocessen onder controle  te krijgen. De praktijk wijst uit dat  minimaal 2 maal daags 15 minuten (voor het opstaan en slapen gaan) consequent oefenen  de volhouder een ongekende, onverwachte steun blijkt te zijn. Kopier de tekst naar uw tekstverwerker en print hem uit.
Samen op weg naar een gezond en gelukkig leven.
Ook u heeft recht op een volmaakt gezond leven tot de dag dat u tengevolge van  een natuurlijke oorzaak komt te overlijden! U hoeft niet voortdurend geplaagd te worden door ziekte.
Deze cursus van 6 weken kan een ommekeer in uw leven betekenen als u geleerd heeft de ongekende vermogens van uw geest te gebruiken om uzelf te genezen.
Al na 6 weken kunt u beginnen uw gezondheid met uw voorstellingsvermogen te verbeteren en hoe langer u hier mee bezig bent zoveel beter en gemakkelijker zal het u afgaan. Hier geldt vooral de aanhouder wint.
Pioniers als Franz Mesmer, Emile Coue, Bruno Groening, Jose Silva maar ook onderzoekers als Esdaile,  Jung, Freud, Adler hebben al vele miljoenen mensen vertrouwd gemaakt met de verbluffende uitwerking van hun eigen geestvermogens.
Deze cursus zal uw leven veranderen als u de gemakkelijk te begrijpen instructies volgt en stap voor stap in de praktijk brengt. 
Nu is voor u het moment gekomen om een begin te maken deze technieken te leren gebruiken en om de rest van uw leven een gezonder leven te kunnen hebben!

U kunt uw eigen geestvermogens gebruiken om snel van hardnekkige klachten als hoofdpijn, verkoudheden, chronische kwalen en pijnen af te komen. Als u hiermee vertrouwd bent kunt u zelfs uw specialist helpen om u van een ernstige ziekte te genezen. Na deze cursus zult u weten hoe u kunt voorkomen dat uw geest u ziek maakt, hoe u zich tegen stress kunt beschermen, uw gezondheid kunt corrigeren en uw dokter kunt helpen. Als u later helemaal bedreven bent heeft u waarschijnlijk bijna geen dokter meer nodig.

We worden vanaf de geboorte op allerlei manieren geprogrammeerd. Voorstellingen die we er op na houden gedragen zich als uit te voeren opdrachten. Een kunstenaar, een technicus, een bouwvakker, bij alles wat we doen maken we ons een voorstelling van wat we gaan doen voordat het werk wordt gerealiseerd. Zo heeft u leren lopen, praten, eten, drinken enz. Voorstellingsvermogen is eigenlijk een vorm van scheppingskracht.
Tijdens ons leven leren we hoe we ziek worden en zien anderen ziek worden en stellen ons voor dat dat wij dit ook kunnen meemaken.
Onze gedachtes, onze woorden programmeren voortdurend onze geest op een gewenste of ongewenste manier al naar de kwaliteit en inhoud. Tobben is ook een vorm van programmeren.

Wanneeer we de hersengolven meten met een electro-encefalogram, dan zien we dat we wanneer we wakker zijn, er pulsjes uit de  hersenen komen met een frequentie van 14 tot 21 periodes per seconde. Als we in slaap vallen daalt dit beneden de zeven periodes en in diepe slaap zelfs beneden de vier periodes per seconden. Als we in een diepe ontspanning zijn, maar nog niet in slaap is er sprake van een frequentie van 14 tot 7 periodes per seconde. Ze noemen dit het Alfa-ritme . De  alfa-situatie is dus een niveau van ontspannen slaperig waakbewustzijn. Wanneer u in alfa-situatie een informatie in uw hersenen aanbrengt dan werkt dit  diep en lang door. Heel veel langer en dieper dan wanneer u normaal ergens aan denkt.
Onderzoek met behulp van biofeedback-apparatuur heeft bij proefpersonen uitgewezen dat deze op het alfaniveau beheersing kregen over lichaamsfuncties waarop zij normaal geen invloed konden uitoefenen. Vermogens uit het onderbewustzijn werden bewuster en autonome lichaamsfuncties zoals ademhaling, temperatuur, hartslag e.d konden bewust worden gestuurd.
Uw hersenen zijn door uzelf geprogrammeerd om uw leven voor een groot deel vanzelf te laten gebeuren ; al uw bewegingen,  eten, drinken, lopen, fietsen enz. enz.  gebeuren  zonder dat dit een bewuste aandacht krijgt.

Met deze methode leert u uw geestvermogens bewuster uw leven te besturen, zodat u bijv. gaat slapen of wakker wordt wanneer u dat wilt.
- uzelf van pijn kunt verlossen waar ook in uw lichaam.
- stoppen met roken.
- afslanken.
- uw geheugen verbeteren.
- uw doelstellingen verwezenlijken.
- functies van uw organen verbeteren.
- lichamelijke afwijkingen corrigeren.
- uw eigen gezondheidsproblemen en die van anderen verhelpen.
- moeilijke vraagstukken uitwerken.
- creatiever worden en beter waarnemen.
Dit kunt u allemaal door systematisch eenvoudige mentale stappen te ondernemen die op alfaniveau plaatsvinden. Eerst doe je dit, dan doe dat en daarna doe je zo enz.

Eeste fase.
U leert hoe u snel en gemakkelijk kunt afdalen naar alfaniveau om op dat niveau invloed uit te oefenen op de vitaliteit van uw lichaam en problemen op te lossen zonder forceren of uzelf bloot te stellen aan stress.
Tweede fase.
U leert functies te beheersen die normaal op het onderbewustzijn afspelen. Deze functies beheersen  psychologische en fysiologische processen die vroeger geacht werden niet beheersbaar te zijn. Zoals het oplossen van acute en chronische pijn, ongewenste gewoontes hanteerbaar maken, concentratievermogen verbeteren, een groter deel van de hersenen leren gebruiken om problemen op te lossen.
Derde fase.
U leert uw linker en rechter hersenhelft van uw hersenen beter met elkaar te laten samenwerken.

Diepe maar tegelijkertijd actieve ontspanning is de sleutel tot het succes met alfatraining.
Door een actief proces leren we onze geestvermogens te ontspannen en richten onze aandacht vervolgens op positieve voorstellingen. Hiermee gebruiken wij het creatieve deel van onze hersenen - een funtie van de rechter hersenhelft- die weinig wordt gebruikt bij denkprocessen.
We kunnen ons gedrag programmeren met woorden en denkbeelden.
Ons lichaam neigt van nature tot gezondheid. Ons lichaam is dan ook volledig in staat een zelfgenezing uit te voeren maar door stressreacties of piekeren verstoren we dit proces. 

We bouwen tijden ons leven heel wat stressreacties op. Dat begint al bij de geboorte, als baby. Denk maar eens aan honger, dorst hebben en niet begrepen worden. Of pijn, angst, schrik of eenzaamheid. Hierdoor bouwen we verdedigings- en verwerkingsautomaten in onze hersens op, al naar onze geaardheid en onze omstandigheden.

Wanneer we een positieve situatie visualiseren of een positieve instructie geven benutten we de genezende energie. U kunt wonderen verwachten. Ook als u begint. Door uw vaste geloof en hoopvolle verwachting geven uw hersenen de weg vrij om te beginnen met het verbeteren van de lichamelijke toestand.

Eerste oefening
We beginnen nu met de eerste instructies, lees ze goed en begin met de volgende oefening.
U heeft vast wel een goede herinnering aan een rustige plek. Denk maar eens even na.
1. Ga op een prettige stoel zitten en sluit uw ogen.
2. Adem rustig en diep in en ontspan terwijl u uitademt.
3. Tel nu langzaam terug van 100 naar 1 ongeveer 1 seconde per tel.
4. Als u bij 1 bent stelt u zich voor dat u op die rustige plek bent en geniet hier even van.
5. Zeg vervolgens tegen uzelf: Ik waardeer mijzelf. Ik houd altijd een volmaakt gezond lichaam en een volmaakt gezonde geest instant. Stelt u dit zich even voor.
6. Zeg dan tegen uzelf: ik tel van 1 tot 5 en bij 5 doe ik mijn ogen open en dan voel ik mij een stuk beter dan eerst.
7. U begint te tellen en bij 3 zegt u nog eens: Bij 5 doe ik mijn ogen open en voel ik mij beter dan eerst. 
8. Bij 8 aangekomen doet u de ogen open en zegt: Ik voel mij een stuk beter dan eerst. Het is zo.
Doe deze oefening de eerste dag 3 maal of meer. U bent nu begonnen met (her) programmeren vanuzelf.
U moet in uw ethousiasme niet ongeduldig worden, dit veroorzaakt ongewenste stress die blokkades doen ontstaan waardoor u niet verder komt.
Een ontspannen gelovig,hoopvol vertrouwen moet het uitgangspunt zijn van iedere oefening. Het moet uw basisinstelling zijn. Een gebrek aan vertrouwen blokkeert absoluut uw vermogen tot zelfgenezing.
Na 6 weken bent u zover dat u uw visualisatie kunt aanpassen om specifieke gezondheidsproblemen aan te pakken. U gaat steeds beter begrijpen  wat u met uw geest kan doen en daardoor andere doelstellingen in uw leven verwezenlijken.
U kunt uw geloof en verwachting versterken en daarmee uw vermogen tot zelfgenezing opvoeren. Als u deze ochtendoefening 6 weken lang trouw doet, gaat u het vermogen ontwikkelen om uw geest op alfa niveau te besturen.
Als u iedere ochtend dezelfde procedure volgt werkt dat bevorderend op de ontwikkeling van uw vermogens. Alleen het aantal tellen dat u maakt hoeft u te veranderen.
Na 6 weken kunt u ontspannen in een stoel gaan zitten uw ogen sluiten en na terugtellen van  10 naar 1 zult u in  de alfasituatie zijn. U bent vertrouwd met het proces en het behagelijke genoegen wat u gaat ervaren zult u niet meer willen missen. Dit vermogen zal een geweldige bijdrage gaan leveren aan de vorming van uw levensgeluk.

Uitwerking van de procedure.
Uw geest is een bestuurder, als we die op een positieve manier beinvloeden heeft dat een heilzame werking omdat we met verwachting en geloof uiteindelijk ons welslagen scheppen.
De beste tijd om te beginnen is 's morgens bij het wakker worden; u bent dan uitgeslapen. Zonodig gaat u even naar de WC voordat u begint zodat u zich kan ontspannen. Eventueel kunt u een wekker of kookwekker zo instellen dat deze na een kwartier afloopt om de oefening te beeindigen. 
1. Ga rustig en ontspannen in bed liggen. De geest kan zich niet ontspannen zolang het lichaam gespannen is.
2. U sluit de ogen en kijkt enigszins omhoog. Uit ervaring is gebleken dat de hersenen dan gemakkelijker alfaritme produceren en de rechterhersenhelft meer geactiveerd wordt.
Een hoogte van ongeveer 20 graden t.o.v. het horizontale vlak gezien bij een staande houding schijnt het beste te zijn. De zone die daar ligt vormt als projectiescherm een krachtig hulpmiddel om gezondheid te verbeteren.
3. Tel nu langzaam terug van 100 naar 1, ongeveer 1 seconde per tel.
Terugtellen werkt ontspannend, optellen werkt activerend. Door terug te tellen dalen we dieper in onszelf af. Een ander voordeel is dat het bewust terug tellen voorkomt dat u in slaap valt. U vertraagt uw hersengolven en brengt ze langzaam maar zeker onder controle.
4. Als u bij 1 bent stelt u zich voor als jeugdig, vitaal en met een stralende gezondheid. 
5. Zeg tegen uzelf: Ik zal een volmaakt gezonde geest en een volmaakt  gezond lichaam instand houden

Wanneer u zich een voorstelling maakt van uzelf zult u merken dat dat vaak helemaal niet zo gemakklijk gaat.
Sommige mensen zien zichzelf alleen maar "ziek" en op deze manier scheppen ze voor zichzelf ongewenste symptomen, of ze zien zichzelf klein, of bijv.  ver weg, alles is mogelijk.
Maar de bewuste visualisatie moet de wenselijke hoedanigheden scheppen: gezondheid, volwassenheid, aantrekkelijkheid. 
Ook de woorden die u in gedachten in alfa zegt scheppen de hoedanigheden die ze weergeven. Besef dus goed: Uw mentale computer wordt geprogrammeerd door zowel beelden als woorden en brengen hem ertoe de inhoud te realiseren.

6. Zeg tegen uzelf: Ik tel van 1 tot 5 en doe bij 5 mijn ogen open en dan voel ik mij beter dan eerst.
7. Bij 3 aangekomen zegt u nog eens : bij 5 doe ik mijn ogen open en dan voel ik mij beter dan eerst.
8. Bij 5 aangekomen doet u de ogen open en zegt: Ik voel mij  beter dan eerst. Het is zo.
Deze stappen beeindigen de sessie. Het optellen werkt zoals eerder vermeld activerend. Het is goed dit te herhalen bij het getal 3.

De eerste week telt u terug van 100 naar 1. Mensen die gewend zijn dagelijks te mediteren kunnen snel met veel minder tellen volstaan.  Heeft u veel moeite dan moet u deze periode iets langer maken bijv 10 dagen.
Vanaf de tweede week telt u van 75 naar 1.
Vanaf de derde week telt u van 50 naar 1.
Vanaf de vierde week telt u van 25 naar 1.
Vanaf de vijfde week telt u van 10 naar 1.

Natuurlijk behoeft u zich niet te beperken tot een ochtendsessie, 2 maal per dag gaat natuurlijk nog beter. Ook de duur van de sessie mag u in de loop van de tijd langer maken als u dat prettig vindt.

Belemmeringen opruimen.
We gaan nu stap voor stap verschillende aspecten naar voren brengen die u tegen komt op de weg die u begonnen bent. U gebruikt het natuurlijk genezingsvermogen om van uw klachten af te komen. De route waarlangs dit gebeurt kan individueel sterk verschillen. Dit hangt af van uw aanleg en de gebeurtenissen in uw leven.
Sommige mensen zullen snel het alfaniveau bereiken, anderen hebben veel moeite zich te ontspannen.
Heeft u veel moeite met het beginnen dan is het nodig dat u eerst alle spiergroepen in uw lichaam gaat ontspannen voordat u met de sessie begint.
U gaat van boven naar beneden uw spieren ontspannen en begint bij de kruin. Voel de kruin van binnenuit, zodat u de aanwezigheid voelt. Dit geldt ook voor de andere plaatsen die hierna komen. Dus probeer de plaatsen te voelen. U kunt dit doen terwijl u rustig zit en dit verhaal nu leest. Voel dus uw kruin en ontspan deze. U zult mogelijk een wat tintelend gevoel krijgen door het circulerende bloed.  Denk vervolgens aan uw voorhoofd en ontspan dit. Daarna volgen de ogen, de kaken en de mond en de tong. Ontspan daarna de nek, schouders en ontspan uw armen. 
Denk aan uw borst en buik en ontspan deze. Ontspan daarna uw rug van boven naar beneden.
Ontspan uw heupen, knieen, benen, enkels, voeten en tenen
Als het goed is moet u de ontspanning kunnen voelen. Deze ontspanningsoefening doet u de volgende keer voordat u met het terugtellen begint.

Sommigen mensen krijgen wanneer ze in alfa komen spontaan beelden of gedachtes van gebeurtenissen of personen. Dit kan ook gebeuren na de alfasessie of in dromen 's nachts, of ze krijgen daarna gedachtes die elke keer weer terugkomen.
Deze verschijnselen heben meestal te maken met een gebeurtenis of persoon die een stress in uw bewustzijn heeft veroorzaakt.
Deze gebeurtenis of persoon moet u in alfasituatie voor de geest halen en corrigeren om deze zo te neutraliseren. U kunt de betreffende persoon bijv. een hand geven hem vriendelijk toeknikken of vriendelijk in uw gedachten toespreken. De ander doet hetzelfde naar u en zo is wederzijds de vrede getekend.

U moet in uw enthousiasme niet ongeduldig worden, dit veroorzaakt weer ongewenste stress die een blokkade doet ontstaan. Een ontspannen gelovig en hoopvol vertrouwen moet het uitgangspunt van iedere oefening zijn.

Uiteindelijk gaat de volgende keer de sessie er zo uitzien:
1. Ga ontspannen en gemakkelijk liggen met de armen langs het lichaam. (Zitten mag ook, ontspannen rechtopzitten, de benen iets van elkaar en de handen met de handpalm omhoog op de knieen. ) 
1a. Ontspan achtereenvolgens alle lichaamsdelen te beginnen bij de kruin omlaag naar de tenen.
2. Doe de ogen dicht en kijk met de gesloten ogen iets omhoog. 
3. Tel langzaam en aandachtig terug van 100 naar 1.( in de gevorderde situatie kan dit korter worden) 3a. Richt je bewuste aandacht op alle delen van je lichaam vanaf je kruin omlaag tot aan de tenen en ontspan alle delen. 
4. Zie bij het getal 1 jezelf als jeugdig, aantrekkelijk en vol gezondheid .
Houdt dat beeld vast zo lang je kunt zonder vermoeid te worden probeer het 10 minuten.
Je kunt deze stap ook als volgt invullen: 
4a: Vraag je in gedachten af waarom heb ik deze klachten? Laat dan je gedachten gaan. Misschien komt er wat naar voren. Als er een persoon in je gedachten komt sluit daar dan vrede mee door elkaar in gedachten een hand te geven, elkaar vergiffenis te schenken, vriendelijk toe te lachen enz. 
4b: Zie jezelf in je ongewenste situatie voor ogen en zeg tegen je zelf dit wil ik niet en plaats dan links van jezelf je ideaal beeld. Kijk er naar en zie hoe alles verandert zoals jij dat wilt. 
5. Herhaal in gedachten ik zal altijd een volmaakt gezonde geest en een volmaakt gezond lichaam in stand houden.
6. Zeg tegen uzelf: Ik tel van 1 tot 5 en doe bij 5 mijn ogen open en dan voel ik mij beter dan eerst.
7. Bij 3 aangekomen zegt u nog eens : bij 5 doe ik mijn ogen open en dan voel ik mij beter dan eesrst.
8. Bij 5 aangekomen doet u de ogen open en zegt: Ik voel mij  beter dan eerst. Het is zo.

Na 6 weken bent u zover dat u uw visualisatie kunt aanpassen om specifieke gezondheidsproblemen te verlichten. U gaat steeds beter begrijpen wat u met uw geest kunt doen en daardoor andere doelstellingen in uw leven verwezenlijken. U kunt uw verwachting en uw geloof versterken en daardoor uw vermogen tot zelfgenezing opvoeren.
Als u deze ochtendoefening 6 weken lang trouw doet, gaat u het vermogen ontwikkelen om uw geest en lichaam op alfaniveau te besturen.
Als u 6 weken lang dagelijks dezelfde procedure volgt werkt dat bevorderend op de ontwikkeling van uw vermogens. Er gaat zich zo een automatisme ontwikkelen. Uw hersens worden vanzelf geprogrammeerd opdat de oefening gemakkelijker gaat verlopen. Daarom kunt u na 6 weken ontspannen in een stoel gaan zitten, uw ogen sluiten en na terugtellen van 5 naar 1 in alfa zijn.

De drievingertechniek als hulpmiddel.
U kunt uzelf voor-programmeren voor noodgevallen of andere omstandigheden.
Hierbij brengt u de wijsvinger, middelvinger en duim van een hand tegen elkaar aan. U programmeert uzelf dat uw rechterhersenhelft geactiveerd wordt wanneer u deze vingers bij elkaar brengt. Dit kan nuttig zijn in moeilijke omstandigheden , bij pijn of ongeluk zodat u snel in alfa kunt komen.
Dit gaat als volgt:
1. Doe de ogen dicht en kijk met de gesloten ogen iets omhoog en tel af totdat u het alfaniveau heeft bereikt.
2. Breng de middelvinger, wijsvinger en duim bij elkaar en herhaal in gedachten: Steeds wanneer ik deze vingers bij elkaar breng werkt mijn geest op een dieper bewustzijn om de gevolgen van letsel te normaliseren.
3. Sluit de sessie af en zeg tegen uzelf dat u zich fantastisch voelt.

Help uw dokter.
U kunt u zich op een heleboel manieren voor-programmeren. U kunt zich in stap 4 van de sessie voorstellen dat wanneer u de medicijnen van uw dokter innneemt deze naar de plaats van hun bestemming gaan en hun werk fantastisch doen. 

Stelpen van hevige bloedingen:
Daal af naar alfaniveau. Stel u voor dat de omgeving van de bloeding steeds kouder wordt en wel zo dat u de koude voelt. Stel u voor dat de plaats geheel bevroren is en met ijs bedekt. Blijf dit doen tot de bloeding ophoudt en beeindig dan de sessie.

De stofzuiger! Een prachtig vertrouwd symbool om overbodigheden op te ruimen!
Laat mij uw fantasie helpen! Veel klachten komen voort uit verontreinigde darmen, uit gedachtes die zich telkens weer opdringen,  uit gevolgen van oude ergernissen of verdriet e.v.a zaken. Ruim ze iedere dag op. Ga in Alfa, pak de stofzuiger en zuig de darmen schoon. Zie de darm schoon en roze worden op de plaatsen waar u met de stofzuigermond geweest bent loop zo de hele onder buik door. Neem na de buik uw hartstreek en reinig hart en longen en zie alles mooi roze worden. Maak hier een gewoonte van om dit minstens twee keer per dag 5 tot 10 minuten te doen. Dit is een mentale bloed- en darmreiniging die uw afweersysteem heel erg ten goede komt. 

Zie uzelf als onderdeel van een groter geheel.
U bent een bewustzijnscentrum van de Kosmos om u heen. Tegelijkertijd omvat u de gehele Kosmos. Daarom bent U ook uw naaste. Uw naaste is ook u. 
Reinig uzelf (zie boven) en ga in Alfa, doe uw handen open en laat de Kosmos, God of hoe u het ook maar noemen wilt door u heen stromen en zijn helende werk doen. Wees dankbaar voor dit gevoel en stel u op uw naaste(n) in en laat deze stroom in gedachten ook door uw naaste(n) gaan. 
Uw rechter hersenhelft, die u gebruikt bij het visualiseren, is volkomen vertrouwd met deze manier van denken en voelen. Gebruik hem dus.
Uw linker hersenhelft denkt details, in afgescheiden onderdelen,  in dit en dat en dat enz. Het ziet uzelf ook als een onderdeel. De rechter hersenhelft ziet geen details, maar een overzicht als een eenheid. Door de rechter hersenhelft zijn we allemaal een grote familie. 
Kunt u dit niet begrijpen dan doet u uzelf tekort en bent u waarschijnlijk erg in de beperkende ban van uw linker hersenhelft.
Uw wereld bestaat u uit alle indrukken die u opgedaan heeft en steeds weer krijgt met uw zintuigen, uw gedachtes en uw gevoel. U bent het centrum van die wereld. U bent die wereld. Tegelijkertijd bent u een onderdeel van de wereld van een ander. Deze is op zijn beurt ook een centrum van zijn wereld. En die ander is ook zijn wereld.

Wat helpt als u ziek bent?
Wanneer u dagelijks maar even tijd heeft maakt u met uw voorstellings vermogen een gezond en vitaal beeld van uzelf. U zet dit beeld iets links naast u kijk er naar en trek uzelf in dat beeld en probeer uzelf met dit beeld te identificeren. U wordt wat u ziet.
U bent wat u ziet. Doe dit per dag zo vaak als u kan. In het begin lukt dat meestal echt niet, maar u heeft de tijd. Als u bovenstaande oefening gewoon rustig en vol vertrouwen volhoudt lukt het u op de lange duur zeker.

Na meer dan 40 jaar praktijkervaring met acupunctuur ben ik van mening dat lichamelijke aandoeningen een gevolg zijn van biologische functionele afwijkingen, deze kunnen erfelijk zijn maar komen meestal voort uit een bepaalde manier van denken, bepaalde emotionele reacties, of onbewuste spirituele oorzaken. Het gaat vaak om heel diep in de ziel gewortelde of ingesleten reactiepatronen, hierdoor zijn deze een vaste gewoonte geworden en krijgen uiteindelijk een lichamelijk gevolg, het kan tenslotte ontaarden en dit wordt dan ziekte.
Natuurlijk kan men zeggen dat bacteriŰn en virussen een ook een belangrijke rol spelen, dat is natuurlijk ook zo, het zelfde geldt ook voor leef- en eetgedrag en de invloed van milieuverontreiniging. Toch zijn de achterliggende condities van de ziel en reactiepatronen vaak bepalend voor wat er gebeurt en waar dat in het lichaam plaats vindt.
Vanzelfsprekend kan ook een ongeluk de oorzaak zijn of een erfelijke afwijking, ook deze vreselijke spelingen van het lot lijken toch een spirituele achtergrond te hebben.

 Ons energiesysteem is opgebouwd uit verbindingen, wanneer wij ons bewust worden van de werking van die verbindingen dan krijgen we actieve macht om die energie vanuit ons bewustzijn te be´nvloeden.
In ons energiesysteem is de relatie met onze omgeving opgebouwd met verbindingen van energie. Energieverbindingen met andere mensen en voorwerpen maken we met ons bewustzijn. Door een in ons aanwezige behoefte worden we aangetrokken tot andere mensen en voorwerpen om de daarin aanwezige macht in ons eigen systeem te trekken.
Als die verbinding in ons bewustzijn is gemaakt tussen die voorwerpen of mensen dan kunnen die verbindingen ons ook leegzuigen, we verliezen dan energie. Als je op een negatieve manier aan een voorwerp of mens vastzit dan raak jij je macht kwijt. 
Een voorbeeld hiervan is de verslaafde: drugs, alcohol, behoefte aan macht over anderen te hebben.
Een gewoonte kan je ook zien als een object of een wezen dat macht in zich heeft.
Bij verslaafden is de verbinding met het object of zo groot dat er niet meer helder geredeneerd kan worden en de intu´tie ook moeilijk kan worden gebruikt. Hun eigenwaarde is helemaal afhankelijk van de mening van het machtsobject.

Emotionele behoeften beheersen onze gehechtheid aan machtsobjecten.
Belangrijke energetische circuits tussen onszelf en onze buitenwereld zijn bijvoorbeeld:
Mensen die je niet kan vergeven---

Mensen waarvan je de goedkeuring nodig hebt---
Mensen die je in de hand moet houden---
Mensen waarvan je hun mening belangrijk vindt ---
Geld, veiligheid, status, schoonheid ---
Ons leven speelt zich af rondom vele machtssymbolen zoals bijv. veiligheid, geld, status, schoonheid.  Met alle machtssymbolen hebben we energetische verbindingen. In talloze situaties en relaties speelt de onderliggende dynamische kracht: wie heeft het, hoe kan ik houden wat ik heb, hoe kan ik het verkrijgen.

Gebeurtenissen in die belangrijke energetische verbindingen kunnen diepe conflicten in onszelf doen ontstaan waaruit stress voortkomt die heel lang kan doorwerken en daarmee de gezondheid sterk be´nvloedt.
De emotionele energie in ons energiesysteem wordt opgeslagen in ons biologische systeem en is van invloed op de vorming van ons celweefsel, dat vervolgens weer zorgt voor een energiekwaliteit die een weerspiegeling is van die emoties. Op deze manier worden we een levend geschiedenisboek waarin iedere gebeurtenis van ons leven is opgeslagen.

 

terug