Praktijk- en gezondheidsinfo
Home
gezondheidsinfo
alfatraining
lichaam en geest
Afa-algen
Materia medica (medicijnenleer)
Zilver / Goud
Ginseng
Cordyceps / Ling zhi
Zwavel / NAC / MSM
Kruidenrecepten
ZWAVEL / NAC / MSM
Zwavel in de medicinale toepassing: 
zwavel als mineraal Sulfur
het zwavelhoudende aminozuur L-cysteïne NAC 
een vorm van organisch gebonden zwavel  MSM

ZWAVEL Sulfur
Het therapeutische effect van zwavel is al heel lang bekend. Al in de oudheid was het baden in de zwavelrijke hete bronnen, vaak van vulkanische oorsprong, een geliefde methode om van pijnklachten af te komen, vooral van reumatische aard. In veel hedendaagse kuuroorden blijkt het water ook vaak rijk te zijn aan zwavelverbindingen.

Zwavel bevindt zich in het organisme als een wezenlijk bestanddeel van 2 aminozuren en is hiermee een bestanddeel van de meeste eiwitsoorten. Zwavel is essentieel voor een groot aantal lichaamsfuncties. Het is een onderdeel van belangrijke aminozuren en vrijwel alle eiwitten. Bijvoorbeeld de synthese van collageen, essentieel voor de structuur van bindweefsel (huid) en kraakbeen, is sterk afhankelijk van voldoende zwavel. Zwavel verzorgt de disulfidebruggen, die voor structuur en elasticiteit zorgen. Bij tekorten worden de weefsels minder flexibel, met als gevolg: verstijving van spieren, vermindering van de stootkussenfunctie van kraakbeen, de vorming van rimpels in de huid en de afname van de elasticiteit van longweefsel, hart- en bloedvaten. Zwavelbruggen zijn ook bepalend voor de doorlaatbaarheid van de celmembraan. Ze zorgen voor een flexibele membraan en een goede werking van de transporteiwitten. Bij een slecht doorlatende membraan kunnen onvoldoende voedingsstoffen de cel in en kunnen afvalstoffen niet goed afgevoerd worden. Ook is zwavel essentieel bij vele ontgiftingsprocessen in het lichaam. Het is onderdeel van cysteïne, het bepalende aminozuur in glutathion.

Sulfur als mineraal wordt verdund in de homeopathie gebruikt als een reinigingsmiddel voor de carbo-nitrogene constitutie waarbij de ziektesymptomen vooral ontstaan door de opstapeling van schadelijke stofwisselingsprodukten. 
De vele klachten die deze afvalprodukten kunnen veroorzaken ontstaan door een ontregeling van het gehele organisme en gaan vaak vergezeld met huiduitslag, puisten  in combinatie met veneuze stuwingen, aambeien, poortaderstuwing, stuwingen naar het hoofd met hitte gevoel op de schedel,  's nachts brandende voeten die uit het bed gestoken  worden e.d. Gebruik van zwavel heeft hier een sterk ontslakkend effect.
Toepassing  bij:
huidaandoeningen, droog eczeem, acne, slechte leverfunctie, brandend rode oogranden, brandende ogen, chronische ontsteking van de luchtwegen, metaalvergiftiging, harde droge moeilijke stoelgang, chronische diarree, aderontsteking, reumatische klachten, jicht, stijve spieren, zenuwontsteking.
De toepassing in de praktijk is vanaf de potentie  D 3 tot D 200 en hoger.
Sulfur wordt vaak gegeven in afwisseling met andere middelen.
Uitgesproken Sulfurconstituties worden met hoge verdunningen behandeld die af en toe met flinke tussenruimte  worden ingenomen.

NAC
NAC is een verbinding van het zwavelhoudende aminozuur L-cysteïne. 
NAC kan gebruikt worden om de detoxificatie te ondersteunen. NAC heeft bewezen de belasting van zware metalen te verminderen en kan gebruikt worden als ondersteuning voor de uitscheiding van zilver en goud.
NAC wordt gebruikt in doseringen tussen 200 en 1200 mg per dag. Bij enstige ziekten als AIDS tot 2000mg per dag.
NAC bevordert de aanmaak van glutathion in de lichaamscel.
Glutathion is een antioxidant dat in alle lichaamscellen aanwezig is het belangrijkste afweermechanisme vormt tegen oxidatieve stress. Het speelt een rol in de energiestofwisseling, celdeling en een groot aantal andere functies. Het is daarom essentieel voor het voortbestaan van de cel.
De werking van NAC uit zich op een aantal fronten:
- antioxidatieve werking door de   bevordering van de aanmaak van glutathion.
- detoxificatie: hoge doseringen NAC worden in ziekenhuizen toegepast als tegengif om leverbeschadiging te voorkomen bij een overdosis paracetamol. Paracetamol verlaagt drastisch de hoeveelheid glutathion in de lever. Bij vele andere soorten vergiftigingen geeft de behandeling met NAC bemoedigende resultaten.
- hart en vaatziekten: werkt gunstig op de cholesterolstofwisseling.
- immuunversterking: NAC is al jaren een zeer populaire behandelmethode bij HIV-infectie. Dit is gebaseerd op herstel van het glutathionniveau.
- slijmoplossend: NAC wordt in ziekenhuizen gegeven bij bronchitis, cystische fribrose, astma, sinusitis en pneumonie. Het helpt om slijm af te breken, waardoor het gemakkelijker kan worden opgehoest.
-kanker: de toepassing van NAC bij verschillende vormen van kanker is toe te schrijven aan de sterke antioxidatieve  en ontgiftende werking en de DNA-beschermende werking.
- NAC wordt verder gebruikt bij sportbeoefening en life-extension door zijn sterk antioxidatieve werking.
Indicaties: vrije radicaalpathologieën, detoxificatie, zware metalenbelasting, alcoholisme, leverstoornissen, levercirrose, hart- en vaatziekten, te hoog cholestrol, zwak immuunsysteem, luchtwegaandoeningen, narcose(bijwerkingen)
Gebruik: met wat fruit een half uur voor de maaltijd innemen.

MSM (methylsulfonylmethaan)
MSM (methylsulfonylmethaan) is een vorm van organisch gebonden zwavel, dat deel uit maakt van de natuurlijke cyclus van zwavel. Het komt ook in voedsel voor, maar niet in significante hoeveelheden en veel gaat bij het kookproces verloren. Veel mensen blijken dan ook ongemerkt deficiënt te zijn. Naarmate de leeftijd stijgt, gaat de hoeveelheid MSM en zwavel in het lichaam achteruit. De vele lichaamsprocessen waarbij zwavel betrokken is, functioneren dan minder goed, wat op den duur allerlei degeneraticvcrschijnselen tot gevolg heeft.
MSM bevat zwavel in een voor het lichaam gemakkelijk bruikbare vorm. Zwavel behoort (met calcium, magnesium, kalium, natrium, fosfor) tot de macromineralen die het lichaam dagelijks in grotere hoeveelheden nodig heeft. Desondanks is het nog één van de meest onderschatte mineralen. Er bestaat bijvoorbeeld nog steeds geen ADH (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) voor zwavel. Zwavel is essentieel voor een groot aantal lichaamsfuncties. Het is een onderdeel van belangrijke aminozuren en vrijwel alle eiwitten. Bijvoorbeeld de synthese van collageen, essentieel voor de structuur van bindweefsel (huid) en kraakbeen, is sterk afhankelijk van voldoende zwavel. Zwavel verzorgt de disulfidebruggen, die voor structuur en elasticiteit zorgen. Bij tekorten worden de weefsels minder flexibel, met als gevolg: verstijving van spieren, vermindering van de stootkussenfunctie van kraakbeen, de vorming van rimpels in de huid en de afname van de elasticiteit van longweefsel, hart- en bloedvaten. Zwavelbruggen zijn ook bepalend voor de doorlaatbaarheid van de celmcmbraan. Ze zorgen voor een flexibele membraan en een goede werking van de transporteiwitten. Bij een slecht doorlatende membraan kunnen onvoldoende voedingsstoffen de cel in en kunnen afvalstoffen niet goed afgevoerd worden. Ook is zwavel essentieel bij vele ontgiftingsprocessen in het lichaam. Het is onderdeel van cysteïne, het bepalende aminozuur in glutathion.
Het therapeutische effect van zwavel is al heel lang bekend. Al in de oudheid was het baden in de zwavelrijke hete bronnen, vaak van vulkanische oorsprong, een geliefde methode om van pijnklachten af te komen, vooral van reumatische aard. In veel hedendaagse kuuroorden blijkt het water ook vaak rijk te zijn aan zwavelverbindingen. MSM heeft een zeer laag molecuulgewicht en wordt daarom zeer gemakkelijk via de huid opgenomen.
Veel van de werkingen die aan MSM worden toegeschreven zijn gebaseerd op de grote hoeveelheid onderzoek die is gedaan met DMSO (dimethylsulfoxide). In het lichaam wordt echter ongeveer 15% van de DMSO omgezet in MSM (MSM wordt ook wel DMSO2 genoemd). MSM blijft veel langer in het lichaam dan DMSO, wat sommige onderzoekers ertoe heeft gebracht er van uit te gaan dat veel lange termijn effecten van DMSO in feite toe te schrijven zijn aan het deel van DMSO dat wordt omgezet in MSM. Een ander deel van DMSO wordt in het lichaam omgezet in DMS (dimethylsulfide) dat een onaangename lichaamsgeur veroorzaakt. MSM wordt niet omgezet in DMS en veroorzaakt zodoende geen onaangename lichaamsgeur.
Een nog vrijwel onontgonnen onderzoeksgebied is het therapeutische effect van MSM als methyldonor. Een blik op de molecuulstructuur van MSM leert dat er twee methylgroepen aan het zwavelatoom vastzitten. Bij het beschikbaar komen van de zwavel in MSM, komen tegelijkertijd ook twee methylgroepen beschikbaar. Methylering is een sleutelproces in de stofwisseling en een tekortschietende methylering heeft vertrekkende gevolgen die zich onder meer kunnen uiten in cardiovasculaire aandoeningen, morbus Alzheimer en reumatoïde artritis. Toekomstig onderzoek zal meer licht moeten werpen op de rol van MSM als methyldonor.
Indicaties
pijnklachten (o.a. kiespijn) reumatische aandoeningen (artritis, artrose, weke delen reuma)
allergieën, hooikoorts en astma doorbloedingsstoornissen bindweefselzwakte fibromyalgie
spierkrampen (sport)blessurcs (bv. spierkrampen) wondherstel ontstekingsprocessen stress
vermoeidheid littekens huidaandoeningen nagels (zwakke) methyleringspathologieën

Contra-indicaties
Mensen met een sulfietovergevoeligheid kunnen MSM gewoon gebruiken. Er zijn geen contra-indicaties
bekend van MSM.
Bijwerkingen
MSM is een van de minst toxische stoffen die we kennen. De LD50 (dodelijk voor de helft van de proefdieren) is meer dan 20 gram per kg lichaamsgewicht, dat komt in de buurt van de toxiciteit van water.
Bij gevoelige personen kunnen zich na aanvang van het gebruik van MSM onder meer gastrointcstinale stoornissen (o.a. darmkrampen, lichte diarree) voordoen. In dergelijke gevallen wordt geadviseerd de inname van MSM meer over de dag te spreiden of de dosering te verlagen en geleidelijk weer op te bouwen. Een soortgelijk advies geldt wanneer zich typische ontgiftingsverschijnselen voordoen, geïnduceerd door de ontgiftende werking van MSM.
Interacties
Wanneer leverfunctieanalyses moeten worden gedaan, wordt aangeraden het gebruik minimaal vier dagen voor de test te stoppen. MSM kan de uitslag van de test beïnvloeden. DMSO kan de bloedplaatjesaggregatie remmen. Van MSM zijn deze gegevens niet bekend, maar klinische observaties wijzen er op dat ook bij MSM dit effect optreedt. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het combineren van MSM met bloedverdunnende medicatie. Ook andere interacties met reguliere of natuurgeneesmiddelen zijn mogelijk. Raadpleeg hiervoor een deskundige.