Praktijk- en gezondheidsinfo
Home
gezondheidsinfo
mindcontrol
lichaam en geest
Afa-algen
Materia medica (medicijnenleer)
Zilver / Goud
Ginseng
Cordyceps / Ling zhi
Zwavel / NAC / MSM
Kruidenrecepten
LICHAAM EN GEEST
Meridianen en organen. Ons lichaam als uitdrukking van het levensproces. (korte samenvatting)
Hiermee krijgt u een andere kijk op het functioneren van ons lichaam.

Het leven is een voortdurend proces van uitwisseling tussen onze binnenwereld en onze buitenwereld.
De uitwisseling van buiten naar binnen vindt plaats door de onze handelingen als zien, horen, oren, voelen ruiken, proeven, via inademen in de long, via spijsvertering in de dunne darm. 
De uitwisseling van binnen naar buiten vindt plaats door onze uitscheiding via nier en blaas, endeldarm, via uitademen in de long, door de uitscheiding via de huid, door het maken van geluid, door vormgeving en bewegingen van ons lichaam. 
We kunnen ons bloed in stand gehouden door de voeding en ademhaling.
De wereld in onszelf en om ons heen wordt geregeerd door basale natuurkrachten die we de elementen noemen.
Deze elementen kunnen we al naar gelang hun vergelijkbare gedrag we benoemen als lucht, vuur, aarde, water, ether volgens de Indische ayurvedische gezondheidsleer, of bijv. volgens de traditionele Chinese geneeskunde  metaal, water, hout , vuur en aarde. 

Bloed.
Onze binnenwereld is ons bewustzijn en stoffelijk gezien ons bloed. 
Het stromende bloed kunnen we zien als drager van onze ziel. Overal waar het bloed niet meer stroomt valt het lichamelijke bewustzijn weg. Het bloed is de drager van onze gevoelens, emoties. Wanneer het bloed stagneert ontstaat er meestal het gevoel van pijn en is de stagnatie volledig dan wordt  het gebied gevoelloos om later dan uiteindelijk af te sterven.
Wanneer de gevoelens in onze ziel stagneren dan heeft dat stagnatie in de circulatie tot gevolg omdat de bloedvaten zich vernauwen.

Het hart.
Het hart is ons centrum en wordt gezien als de zetel van de geest. Het hart is de koning van ons koninkrijk,ons geestelijk-lichamelijk bestaan, vreugde is de belangrijke motor van haar energie. Haar belangrijkste functie is het overeindhouden van een normale mentaliteit. Het hart heeft zijn uitmonding in de tong en is de basis van ons vermogen om te spreken om zo onze ziel naar buiten te kunnen brengen.
De hartmeridiaan is structureel en functioneel verbonden met de dunne darm. (onze keuze maken) Het hart is de koning van het koninkrijk en geeft zo ruimte aan de anderen om hun werk te doen. Als de koning zwak is voelt het hele rijk zich onzeker.
Het hart is de belangrijkste pomp die het bloed doet stromen, het hart is onderdeel van ons systeem van  vaten, aderen, slagaderen, en haarvaten. Het vaatysteem kan zich dmv spiertjes plaatselijk vernauwen en openen. Het openen en vernauwen van ons vaatsysteem wordt door een deel van het centrale zenuwstelsel (kleine hersenen,  het achterhoofd) geregeld, onder invloed van de leverenergie. (zie ook lever)

Spijsvertering.
Onze spijsvertering staat vooral symbool voor ons vermogen om de buitenwereld tot binnenwereld te maken.
Alle  bewustwordings-, verwerkings-, en uitscheidingsprocessen van de ziel zien we terug in het gehele spijsverteringsproces.
Mond.
De buitenwereld, de voeding, komt via de mond naar binnen en wordt met onze wil vermorzeld door onze onderkaak (uitdrukking van onze wilskracht). De essentie van de buitenwereld wordt door onze neus en smaak waargenomen. Wanneer deze buitenwereld door ons geaccepteerd (middels reuk en smaak ) wordt , wordt het vermengt met speeksel door onze wil doorgeslikt en belandt via de slokdarm in de maag.
De mond en neus nemen vooral de essentie, het wezen van de dingen waar. Koud, warm, zuur zoet, bitter, scherp, hard, zacht enz.
Psychologie: kiezen en herkennen. Belangrijk bij loslaten en verwerken.

Maag.
Hier wordt het voedsel (buitenwereld) verteerd door ons inwendige stoffelijke vuur (het maagzuur). Wanneer we dit vuur niet kunnen opbrengen wordt de buitenwereld geweigerd en weer uit gekotst. Wanneer het vuur erg brandt is onze honger niet te stillen of krijgen we pijn. Ons vuur,  ons vermogen om te verteren is tevens aandrift in de warmteproductie van ons lichaam en geest. Vuur is actief. De maag(meridiaan) is onze bron van verteren en opnemen van zowel voedsel als informatie om onszelf te voeden en anderen, en onszelf vol  en verzadigd te voelen. 
De honger zet ons aan het werk, maakt ons actief, we moeten ons lichaam toch instandhouden. Het vuur van de maag drijft ons voort tot het verzamelen van voedsel, te jagen, te vechten  en verdedigen. Het is de motor van de begeerte. 
Psychologie: verwerken, verteren van indrukken, verlangens en behoeftes,  aanvallen, verdedigen.

De twaalfvingerige darm.
De uitgang van de maag is de ingang van de twaafvingerige darm. Deze plaats kan men zien als de heetste plaats(verterende maagzuur)  in het lichaam. Hierachter komt de gemeenschappelijk uitgang van de lever, galblaas en alvleesklier. De maaguitgang en twaalfvingerige darm wordt dan ook als graadmeter gezien van de gehele vuurprincipe van lichaam in de ayurvedische gezondheidsleer.
Wanneer de buitenwereld verteerd is wordt het vuur geblust in onze twaalfvingerige darm door het sap van de alvleesklier (natrium-bicarbonaat) en ook de bittere (bitterkoud van natuur) gal wordt toegevoegd om het vet te kunnen ontleden door de enzymen van de alvleesklier.   ( Olie of  vet  is door organische processen omgezette, opgeslagen warmte in de natuur).  Hier vindt de voorbereiding plaats om straks in de dunne darm een keuze te maken. Wanneer men niet weet wat men wil of niet durft (zwakke gal) ontstaan  in het gebied van de twaalfvingerige darm problemen en gaat de spijsbrei niet goed voorbewerkt de dunnedarm in met alle gevolgen vandien.
Psychologie: beheersing van het vuurprincipe, verwerking van agressie, kalmeren.

Dunne darm.
De ontlede buitenwereld komt nu in de dunne darm waar een selectie plaats vindt tussen goed en slecht. Tussen zuiver en onzuiver. Het goede gaat het bloed en lymfe in en het ongewenste gaat naar de dikke darm om uiteindelijk via de endeldarm naar buiten gedreven te worden. De geŽmulgeerde, ontlede vetten (getransformeerde vuur)gaan de lymfe in om in de borstkas in de bloedcirculatie te komen. De dunnedarmmeridiaan scheidt het zuivere van het onzuivere. Dit zowel bij voedsel als bij berichten, de dunne darm sorteert wat we nodig hebben.  Het overbodige wordt met behulp van de dikke darm afgevoerd. De dunnedarmmeridaan vormt samen met de hartmeridaan een koppel waarbij het hart symbolisch gezien kan worden als zetel van het geweten voor de dunnedarm.
Via de dunne darm komt de buitenwereld dus in de binnenwereld van het stromende bloed. De buitenwereld gaat deel uitmaken van het milieu van de ziel. Het bloed dat uit de dunne darm komt gaat via de poortader naar de lever. De lever verwerkt het verder. De dunne darm vormt als het ware de wortels van de lever. 
De dunnedarmmeridiaan eindigt bij de neuswortel bij de binnenste ooghoek  en voor het oor.  De resultaat van de selectie voedt als het ware waarneming gebied tussen de ogen en oren, ons “derde oog”,  het inzicht in de dingen. Van hieruit wordt zo weer iets nieuws geboren. Dit gebied kunnen we ook zien als de “baarmoeder” van de hemel. 
De meridiaan heeft een belangrijke invloed op symptomen van de wervelkolom,verkramping en stijfheid, immuunsysteem, bewustwording. 
Psychologie: selecteren, bewust worden, herinneren, opnemen, creativiteit.

De lever
Al het bloed van de dunnedarm kan alleen via de poortader naar de lever voordat  het aan de verdere circulatie deelneemt. De lever produceert gal. 
De lever is de grote chemische fabriek een grote transformator die in de bloedbaan is opgenomen.
De lever zet de voedingstoffen die uit de dunne darm aangevoerd worden  verder om in stoffen die de door de cellen van het lichaam gebruikt kunnen worden. Daarnaast breekt de lever de afgewerkte stoffen , die door de cellen worden afgescheiden,  af tot producten die via de nieren uit het bloed naar buiten kunnen gaan. In deze functie zien we het principe van de dunne darm, het selecteren, verder doorwerken.
De lever heeft dan ook een belangrijke functie in het bewustwordingsproces. Zodra er zaken verdrongen worden (dus als gif kunnen gaan werken) gaat de lever extra actief worden. De levermeridiaan staat voor initiatief, planning, ondernemen, actie en doet dat onder leiding van de galblaas. De lever ruimt de ongewenste zaken op die in het bloed  zijn gekomen  De lever helpt op deze manier mee het onzuivere af te breken en het bloed op te  bouwen, tevens zorgt de leverenergie door middel van het centrale zenuwstelsel voor de vaatverwijding op de plaatsen waar bloed nodig is om werk te verrichten.
De lever maakt arbeid van het gehele lichaam mogelijk.
Een belangrijke functie van de lever is de opslag van reserve suiker in de vorm van glycogeen dit wordt tot glucose omgezet wanneer de bloedsuikerspiegel te laag is. Een andere belangrijke functie van de leverenergie is zijn uitwerking op de bloedvaten. De leverenergie staat voor initiatief en arbeid in ons wezen. Voor arbeid is energie=bloed nodig. De leverenergie zet daarom d.m.v. de hersenen de bloedvaatjes open op de plaatsen waar arbeid moet worden verricht. Om deze redenen heeft de lever een grote invloed op stagnatie in de bloedsomloop overal in het lichaam. De lever is het hoofdorgaan van de “Yang “ in het lichaam. Zij stuurt de spieren mond uiteindelijk uit in het oog.  Symptomen van zowel kramp en verlamming als pijn en oogziekten berusten  waarschijnlijk op een slechte functie van de levermeridaan.
Psychologie: werken, doen, vechten, kracht ontwikkelen, transformeren, zichtbaar maken, ondernemingslust, symboliseert het leger of de onderneming.

De galblaas.
De galblaasmeridiaan staat vooral voor moed en daarnaast voor gerechtigheid en inzicht. Hij geeft moed om onze grens te stellen aan  toelaatbaarheid. De galblaasmeridiaan begint in de buitenste ooghoek en loopt enkele malen heen en weer over de beide zijkanten van de schedel. De galblaasmeridiaan beheerst ook de functies van de hersenen en het beenmerg (de zetel van het afweersysteem en de bloedvorming). De galblaasmeridiaan geeft initiatief om orde te scheppen in uw leven. Hij is de generaal in dienst van de koning (het hart) en zijn uitvoerder is het leger die vooral gesymboliseerd wordt door de lever.
De galblaas slaat de geproduceerde gal op en voert dit naar de twaalfvingerige darm wanneer dit nodig is. De gal wordt in de lever gevormd door de afbraak van het oude bloed (hemoglobine). De gal maakt het vet klein zodat het gemakkelijk door het lichaam kan worden verwerkt en opgenomen. Zonder gal kan het vet niet worden verteerd. Vet en olie is in de natuur opgeslagen warmte en licht. De gal maakt het mogelijk dit weer om te zetten in energie.
Psychologie: orde scheppend,  leider van de verdediging en aanval,  moed, symboliseert de generaal, de directeur.

Alvleesklier en milt
Het sap van de alvleesklier neutraliseert het maagsap  dit voorkomt dat de dunne darm wordt aangetast door het maagzuur. 
Wanneer het maagsap niet voldoende wordt geneutraliseerd dan werkt de dunne darm niet goed. Verder regelt de insuline van de alvleesklier het suikergehalte in het bloed. 
In de Chinese geneeskunde wordt de alvleesklier in verband gebracht met het werkingsveld van de milt. De miltenergie symboliseert het vermogen onszelf instand te houden.  In de Chinese geneeskunde heeft de milt de hoofdfunctie in de vertering en transport van verteerbare producten. Binnen de Chinese geneeskunde beheerst ze de functie van de maag, dunne darm en dikke darm. Hiermee is de milt verantwoordelijk voor de voeding van het lichaam, de spieren en de algemene gezondheid. Zij regelt heel direct het energieniveau.  Ze voorkomt bloedingen  en ze mondt uit in de mond. De miltmeridiaan transformeert en transporteert. De milt transformeert zo voedsel en drank in bloed en energie. Het is ook de zetel van ons vermogen tot denken, concentreren, studeren. De milt zorgt samen met de lever voor de opbouw van het bloed (ziel, geestelijk lichaam).
Ze is structureel en functioneel verbonden met de maag en veel punten op beide meridianen ondersteunen elkaar.

Dikke darm.
Het overtollige uit de dunne darm gaat na een korte opslagtijd in de dikke darm naar buiten via de endeldarm. De dikke darm staat dan ook voor het belangrijkste eliminatieprincipe in ons wezen: het loslaten van het overbodige dat we consumeren zowel lichamelijk als geestelijk. Is er een snelle passage dan bestaat er de neiging de buitenwereld niet op te willen nemen.
Is er een langzame passage dan bestaat er de neiging om de dingen moeilijk los te kunnen laten.

Ademhaling, de long en het meest elementaire principe van opnemen en loslaten.
Ons leven in deze wereld als zelfstandig wezen begint bij de eerste ademhaling.
De ademhaling dwingt ons de buitenwereld binnen te halen of we het willen of niet. Het verschil met de spijsvertering is dat hier weinig directe keuze is. De buitenwereld komt via de long ook rechtstreeks in het bloed, de ziel. Onze binnenwereld gaat ook via de uitademing rechtstreeks via de long naar buiten.
Zonder lucht kunnen we niet leven. Als we ons uitlaatgas (koolzuurgas) niet kwijt kunnen gaan we dood.
Wat de wereld om ons heen uitademt ademen wij in. De wereld om ons heen ademt in wat wij uitademen. Hierin zie je als het ware een hemels principe uitgedrukt waarin alles elkaar doordringt. De long brengt de hemel naar de aarde. De long brengt de ziel tot incarnatie. De ademhaling is het meest basale proces van opnemen en loslaten.
De long beheerst  ons vermogen tot medeleven, aanvoelen. De long heeft een wezenlijke invloed op de waterhuishouding, van ons lichaam in verbinding met de nier. De long mondt uit in de neus.  KNO klachten worden vaak met behulp van de longmeridiaan behandelt. De dikkedarmmeridiaan en longmeridiaan staan met elkaar in verbinding en ook de dikke darmmeridiaan is vaak geschikt voor het behandelen van longaandoeningen. Beide meridanen worden veel gebruikt bij aandoeningen van de slijmvliezen en de huid.

De blaas.
Al  het overtollige in ons bloed  (lees ook ziel)  moet worden afgevoerd naar buiten, anders worden we ziek.
De stoffelijke weg uit het bloed naar buiten gaat in eerste instantie via de nieren naar de blaas. Het overtollige vocht loopt uit de nier naar de blaas waar het wordt opgeslagen. 
De blaas voert (perst) uiteindelijk het overtollige uit de ziel naar buiten.
De energie van de blaasmeridiaan ontspringt bij de neuswortel het “derde oog”. Hier is een symbolisch hemels reservoir in de hersenen.  De blaasmeridiaan krijgt hier bij de neuswortel zijn energie door van de dunne darm. (het resultaat van onze keuze) De blaasmeridiaan vormt een opslagplaats voor de vitale energie voor het moment dat we die nodig hebben, hij vormt zo de hemel die ons kan sturen onze ideeŽn kan vasthouden en ons staande kan houden. 
Ons inzicht doet kracht ontwikkelen om het overtollige af te voeren De blaasmeridiaan gaat langs de wervelkolom en de achterzijde van de benen naar de hiel en de kleine teen en gaat over naar de nier op de voetzool.
Het resultaat van de ontwikkeling van de blaasenergie bepaalt letterlijk en figuurlijk hoe we overeind blijven en met onze voeten op de grond staan. Langs de rug  zijn op de blaasmeridiaan van boven naar beneden punten die direct op de functies van de organen in de borst en buik inwerken (o.a. segmentale relaties) en zo het hemels plan (het inzicht, het resultaat van onze keuze )in de aardse gestalte uitwerken.
De blaasmeridiaan brengt als zodanig dan ook de hemel naar de aarde (realiseert in veel opzichten het zelfbeeld en inzicht in de stof )  De long doet dit ook op een andere manier.
De blaasmeridiaan is dan ook bijzonder belangrijk omdat deze meridiaan de functies van het centrale zenuwstel en afweer sterk beÔnvloed.
De longmeridiaan en blaasmeridiaan hebben beide een belangrijke relatie met de huid. 

Onze stoffelijke basis, ons fundament; de nier.
De  nier als orgaan zuivert het bloed, het voert de afvalproducten af nadat deze producten door de stofwisseling en vooral ook door de lever zodanig zijn getransformeerd dat zij door de nieren naar buiten kunnen worden gevoerd. De nier kan niet alles zomaar naar buiten brengen. De afvalproducten moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen waar de nier zelf weinig invloed op kan uitoefenen.
De nier is het hoofdorgaan van de “Yin” in het lichaam. Zij bevordert de groei, de voortplanting , de structurele kwaliteit van het zenuwstelsel en de stofwisseling van de botten.
Tezamen met de long stuurt ze het zuurevenwicht in de lichaamsvloeistoffen. De niermeridiaan heeft haar uitmonding in het oor. Daarom moeten symptomen van de oren vaak door behandeling van de niermeridiaan behandeld worden. De nier is structureel en functioneel verbonden met de blaas. 
De energie van de nier beheerst het onderlichaam, onze stoffelijke basis, de structuur, de wilskracht, de scheppingskracht, de botten,  de rug, structureel de hersenen en het centrale zenuwstelsel, structureel het beenmerg, onze reserves, de genetisch bepaalde eigenschappen., structureel alle weefsels die niet door het lichaam zelf vervangen kunnen worden. Bij gebrek ontstaat vaak angst en gevoeligheid voor koude.

De meester van het hart, pericardmeridiaan, hartconstrictor.
Een orgaan dat in de Chinese geneeskunde als een beschermer van het hart functioneert. Het hart moet hier vooral gezien  worden als centrum van het gehele wezen. De hartconstrictor is hierdoor ook gekoppeld aan de functies van het afweersysteem.  De hartconstrictormeridiaan of  pericardiummeridiaan beschermt ons psychische  hart tegen de inwerking van shocks en pijn, zoals de lever ons  bloed beschermt tegen toxines. Verder is er een duidelijke relatie te zien met de werking van de thymus. Persoonlijk zou ik het de thymusmeridiaan willen noemen. De thymus is dan ook het grootst in omvang in de jeugdperiode wanneer het immuunsysteem geprogrammeerd wordt.  De functie is ook vaak betrokken bij aandoeningen van het immuunsysteem zoals allergie.  Ze is structureel en functioneel verbonden met de drievoudige verwarmermeridiaan.

De drievoudige verwarmer.
In het westen kennen we dit niet als een specifiek orgaan. De drievoudige verwarmermeridiaan onderhoudt onze temperatuur zowel lichamelijk als psychisch. Het is de som van alle lichamelijke en  psychische functies. Hij vormt als het ware het stoffelijke werkzame uitdrukking van licht en warmte ,de uitstraling van de ogen,  geeft dit in de buitenste ooghoek door aan de galblaasmeridiaan die hiermee orde op zaken kan gaan stellen. Zijn relatie is vooral te vinden in de functies van het verlengde merg, de hersenstam en basishersenen. De drievoudige verwarmer heeft ook een belangrijke relatie met de functies van het afweersysteem.

Wilt u meer informatie/inzicht hierover dan organiseren we bij voldoende belangstelling een cursusmiddag.